synonym til eksegese
Antall funnet 24
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
1 4 note 5 1 12 bibeltolking 6
1 5 notat 5 1 12 opplysninger 2
1 5 noter 2 1 12 redegjørelse 2
1 7 fotnote 5 1 13 bibeltolkning 6
1 7 tolking 2 1 14 interpretasjon 2
1 7 tydning 2 1 14 skrifttolkning 6
1 8 fotnoter 2 1 16 Bibelfortolkning 15263
1 8 tolkning 2 1 17 skriftfortolkning 6
1 9 kommentar 5
1 9 utgreiing 2
1 9 utlegning 2
1 9 utredning 5
1 10 forklaring 1
1 10 opplysning 2
1 11 fortolkning 1
1 11 noteapparat 2

Kjære gjest, du får vist max 50 synonym, max 500 om innlogget
Dersom du er tilfeldig dumpet inn på denne siden, prøv Kryssord.org
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok