synonym til fut
Antall funnet 35
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
1 4 fogd 5 1 8 øvrighet 1
1 4 yrke 5 1 9 innkrever 2
1 5 foged 5 1 9 portgreve 358
1 5 notar 5 1 9 samefoged 6
1 6 kemner 5 1 9 skattefut 6
1 6 person 5 1 9 slottsfut 6
1 6 tittel 5 1 10 bondeflåer 6
1 6 værfut 134 1 10 embedsmann 5
1 6 årmann 3 1 10 embetsmann 2
1 7 samefut 6 1 10 inkassator 2
1 8 beholder 5 1 10 politimann 2
1 8 byråkrat 2 1 10 skattefogd 2
1 8 fantefut 6 1 11 yrkestittel 1
1 8 ridefogd 3 1 12 skattekrever 2234
1 8 samefogd 6734 1 15 skatteinnkrever 5873
1 8 stilling 5 1 15 skatteoppkrever 5873
1 2
Kjære gjest, du får vist max 50 synonym, max 500 om innlogget
Dersom du er tilfeldig dumpet inn på denne siden, prøv Kryssord.org
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok