Xord Velkommen Gjest fra ip 54.162.96.103     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 610873 Totalt antall synonym --> 3456370 --> 5.66 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
117Ugagnskråkepåfunn32017-05-24
318bilskilt fra ålesund22342017-05-24
420som lever av plantekost22342017-05-24
15adile277752017-05-23
39kan ed være277752017-05-23
28Kort rute273272017-05-23
220Afrikansk språkgruppe32017-05-23
324betennelse på øyelokksrand3582017-05-23
111psoroftalmi3582017-05-23
18psilocin109392017-05-23
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
elgon ---> vulkan91042017-05-24
treghet ---> friksjon323502017-05-24
Ugagnskråkepåfunn ---> skøyerstrek32017-05-24
likene ---> nåene32017-05-24
liket ---> nåen32017-05-24
bilskilt fra ålesund ---> ue22342017-05-24
som lever av plantekost ---> vegetarisk22342017-05-24
skjulene ---> løene22342017-05-24
skjul ---> løer22342017-05-24
skjulet ---> løa22342017-05-24

Valid HTML 4.01 Transitional