Xord Velkommen Gjest fra ip 54.224.197.251     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 625847 Totalt antall synonym --> 3537356 --> 5.65 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111strømforråd380312017-10-20
211bli overrakt32017-10-20
111americiumet22342017-10-20
316leder 18 bokstaver32017-10-20
112Prosjektilte32017-10-20
19varmevern5232017-10-20
312har hjerte til130692017-10-20
13rom-380312017-10-20
19Halvsilke32017-10-20
110gressarter380312017-10-20
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
ka ---> Elv i manche32017-10-21
gedser ---> fergeby32017-10-20
strømforråd ---> batteri380312017-10-20
motta ---> bli overrakt32017-10-20
lysskjæret ---> fluorescensen22342017-10-20
sakral handling ---> ritus22342017-10-20
grunnstoffet ---> americiumet22342017-10-20
bygningene ---> buene22342017-10-20
bygningen ---> buen22342017-10-20
bygningen ---> bua22342017-10-20

Valid HTML 4.01 Transitional