Xord Velkommen Gjest fra ip 54.224.233.92     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 616841 Totalt antall synonym --> 3493567 --> 5.66 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
117filippinergjøkdue3582017-07-25
111fotouttrykk3582017-07-25
117bildekomprimering3582017-07-25
110taffelberg71612017-07-25
320platåfjell i sør-afrika71612017-07-25
118bidragsforeleggene3582017-07-25
117bidragsforelegget3582017-07-25
115bidragsforelegg3582017-07-25
19pølseende71612017-07-25
311elv i ringebu71612017-07-25
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
fugl ---> filippinergjøkdue3582017-07-25
Tailaoshan ---> fjell i Asia71612017-07-25
Tailaoshan ---> kinesisk fjell71612017-07-25
Tailaoshan ---> asiatisk fjell71612017-07-25
Tailaoshan ---> sted i kina71612017-07-25
Tailaoshan ---> sted71612017-07-25
Tailaoshan ---> i kina71612017-07-25
Taimushan ---> i kina71612017-07-25
Taimushan ---> sted i kina71612017-07-25
Taimushan ---> sted71612017-07-25

Valid HTML 4.01 Transitional