Xord Velkommen Gjest fra ip 54.196.127.107     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 627716 Totalt antall synonym --> 3545711 --> 5.65 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
29jule selbo71612017-11-23
211vivian selbo71612017-11-23
15selbo71612017-11-23
29ivar sekne71612017-11-23
15sekne71612017-11-23
316ivar johnsen seime71612017-11-23
15seime71612017-11-23
213caroline seger71612017-11-23
28bob seger71612017-11-23
211thomas schie71612017-11-23
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
jule selbo ---> manusforfatter71612017-11-23
jule selbo ---> produsent71612017-11-23
jule selbo ---> forfatter71612017-11-23
jule selbo ---> dramatiker71612017-11-23
jule selbo ---> professor71612017-11-23
jule selbo ---> amerikansk professor71612017-11-23
jule selbo ---> amerikansk forfatter71612017-11-23
jule selbo ---> amerikansk dramatiker71612017-11-23
jule selbo ---> amerikansk produsent71612017-11-23
jule selbo ---> amerikansk manusforfatter71612017-11-23

Valid HTML 4.01 Transitional