synonym til angivelse
Antall funnet 26
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
1 4 note 5 1 10 henvisning 2
1 5 trykk 5 1 10 indikasjon 5
1 6 recipe 2 1 10 opplysning 2
1 6 tittel 5 1 11 deklarasjon 5
1 7 adresse 5 1 11 designasjon 134
1 7 fotnote 5 1 12 denunsiasjon 134
1 7 oppgave 5 1 12 rapportering 2
1 7 visende 2 1 13 spesifikasjon 2
1 8 anførsel 5 1 13 tidsangivelse 1
1 8 kleskode 6 1 14 artsbetegnelse 134
1 8 nevnelse 2
1 8 timeslag 1
1 9 benevning 6
1 9 impressum 134
1 9 kommentar 5
1 10 benevnelse 1

Kjære gjest, du får vist max 50 synonym, max 500 om innlogget
Dersom du er tilfeldig dumpet inn på denne siden, prøv Kryssord.org
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok